Direcția Strategie, Juridic și Relații cu comunitatea