Biroul de promovare a activităților comerciale și a parteneriatelor cu studenții

Rolul biroului este realizarea unei legături coerente și constructive între studenții universității și Directia social-administrativă și de a contribui la îmbunătățirea gradului general de satisfacție al studenților și a atractivității universității.

 

Biroul se ocupă, în principal cu:

 • Preluarea și analiza cererile studenților în domeniul social-administrativ și propune soluții legale pentru rezolvarea acestora
 • Colaborarea cu organizațiile studențesti pentru:
  • Dezvoltarea și implementarea proiectele aprobate de universitate in domeniul social- administrativ
  • Realizarea de studii specifice de satisfacție a studenților privind problemele social-administrative
  • Sprijinirea desfașurării de evenimente, acțiuni sau manifestari cu relevanță pentru universitate și comunitate ale studenților, cu mijloace specifice Direcției Social administrative.
  • Coordonearea implicarii studenților în activitățile sau problemele universității în domeniul Social-administrativ pentru rezolvarea sau îmbunătățirea acestora.
  • Dezvoltarea și implementarea de servicii care să îmbunatățeasca calitatea vieții studenților și a performanțelor acestora, de ex:
  • Servicii legate de alimentație – Restaurant studențesc
   • Dezvoltarea meniurilor, prețuri, sisteme de comenzi sau servire
   • Promovare, acțiuni promoționale, alte servicii conexe
   • Ambientarea sălilor de mese
  • Servicii legate de activități sportive sau culturale
   • Dezvoltarea/asigurarea de facilități (săli, terenuri, dotări… etc)
  • Dezvoltarea de aplicații utile pentru studenți în relația cu universitatea/direcția social-administrativă
  • Alte servicii, legate de: timp liber, ambientare spații, cazare…etc
  • Implicarea studenților în dezvoltarea și promovarea portofoliului de produse al magazinului de materiale promoționale
  • Promovarea antreprenoriatului în rândul studenților, prin ASAIH

 

Sef Birou: Willy Cristea
E-mail: willy.cristea@umfcluj.ro