Biroul Gestionare Dosare Personal

  • Asigură evidența dosarelor de personal, promovarea în funcție sau acordare grad profesional/treaptă profesională, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactic auxiliare și nedidactice, întocmirea și eliberarea documentelor privind încadrarea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, întocmirea legitimațiilor de serviciu;
  • Gestionează declarațiile de avere și interese;
  • Elaborează Statul de funcții si personal pentru  aparatul didactic auxiliar și nedidactic;
  • Organizează concursurile, asigură secretariatul pentru ocuparea posturilor didactic auxiliare și nedidactic. Întocmește deciziile de numire a comisiilor de concurs și a comisiilor de contestații la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau promovări în grad/ treaptă profesională superioară;
  • Asigură întocmirea și raportarea tuturor situațiilor statistice solicitate
  • Acordă consultanță tuturor salariațiilor în limita competențelor postului.

 

Șef birou: Toșa Mihaela Carmen
Telefon: 0374834164
E-mail: mihaela.tosa@umfcluj.ro