Birou Analiză, Evaluare și Pregătire Profesională

Birou Analiză, Evaluare și Pregătire Profesională

  • Asigură realizarea evaluării anuale pentru toți angajații cu contract individual de muncă din Universitate;
  • Urmărește implementarea strategiei de evaluare anuală, îndeplinirea obiectivelor;
  • Asigură implementarea prevederilor privind performanțele profesionale individuale ale personalului contractual;
  • Planifică activitatea de pregătire profesională a personalului în vederea asigurării atingerii obiectivelor;
  • Participă la efectuarea unor activități specifice acordării voucherelor de vacanță la nivelul ordonatorului terțiar de credite
  • Asigură proiectarea unui program de desfășurare a stagiului de practică și perfecționare internă precum și planificarea activitățiilor ce urmează a fi derulate pe parcursul acestei perioade.
  • Acorda consultanță salariațiilor în limita competențelor postului

 

Șef birou: Chilat Alina Lavinia
Telefon: 0374834164
E-mail: alina.chilat@umfcluj.ro