Biroul Salarizare – Burse

  • Primește și verifică lunar foile colective de prezență, certificatele medicale, cererile de concediu de odihnă, formularele de decontare pentru plata cu ora, din punct de vedere al exactității întocmirii lor, asigură întocmirea statelor de plată lunare  de salarii și a statelor de plata pentru ”plata cu ora” până la nivelul salariului net și alimentare a cardurilor.
  • Întocmirea declarației 112 privind veniturile salariale realizate lunar, reținerile din salariu pentru impozit, asigurările sociale de stat, asigurările de sănătate și șomaj și le înaintează la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice.
  • Întocmeşte centralizatoare pentru burse (studenţi romȃni şi strǎini, doctoranzi romȃni, rezidenţi strǎini bursieri ai statului romȃn).
  • Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a absențelor nemotivate al fiecărui angajat.
  • Întocmește și predă în termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale în funcție de solicitări. Efectuează operațiuni pentru punerea în aplicare a Hotărârilor judecătorești, Ordonanțe, H.G.
  • Acorda consultanță tuturor salariațiilor în limita competențelor postului.

 

Șef birou: Țicrea Roxana
Telefon: 0374834165
E-mail: roxana.ticrea@umfcluj.ro