Serviciul Financiar Contabilitate

Serviciul financiar – contabilitate are în atribuții cunoașterea, gestiunea și controlul patrimoniului și a rezultatelor obținute. Întocmește bilanțul contabil, contul de execuție a bugetului, balanța de verificare, dări de seamă contabile.

Şef Serviciu ec. Persida Gherasim

Telefon: 0264-597256 int. 2151
Fax: 0374834129
E-mail:  persida.gherasim@umfcluj.ro
Adresa: str. Victor Babeș, nr. 8, etaj I, 4000012 Cluj-Napoca, România

Birou Financiar

Adresa: str. Victor Babeș nr. 8, 400012 Cluj-Napoca, România
Tel./ Fax: +40-264-597256 int. 2153, 2099, 2186

Şef Birou Financiar: ec. Florina Opriș
Str. Victor Babeş, nr. 8, et. I, camera 102
Telefon:  0264-597256, int. 2186

 

Birou Contabilitate

Adresa: str. Victor Babeș, nr. 8, 400012 Cluj-Napoca, România
Telefon: 0264-597.256 int. 2126; 0374-834.129

Șef Birou Contabilitate: ec. Mihaela Bujor
E-mail: roxana.bujor@umfcluj.ro