Birou Control şi inventariere

Control şi inventariere

Compartimentul de Control şi inventariere din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu” este organizat ca o structură funcţională în subordinea Directorului General Administrativ şi are ca scop examinarea obiectivă a gestionării patrimoniului universităţii.
Controlul este prezent pe toate palierele entităţii publice. În afara activităţii de control integrate în linia de management, pot fi organizate structuri de control specializate anume constituite, a căror activitate se desfăşoară în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor.

Personalul din compartiment îşi desfăşoara activitatea pe baza unui plan aprobat de conducerea universităţii.

Controlul de gestiune are ca obiectiv principal verificarea respectării normelor legale cu privire la:

  • Existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor de orice fel deţinute cu orice titlu.
  • Utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri.
  • Efectuarea în numerar sau în cont a incasărilor şi plăţilor
  • Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic-operative şi contabile.

Adresă: Str, Pasteur nr. 4 (Cladire Decanate), et. I, camera 6,  Cluj-Napoca
Telefon: 0374-834904 sau interior 2904

Șef Birou: Ec. Ioana Vicovan – ioana.vicovan@umfcluj.ro
Ionica Stanomirescu – ionica.stanomirescu@umfcluj.ro
Rodica Pop – rodica_pop@umfcluj.ro