Serviciul Bibliotecă, Editură, Multiplicare, Muzeu