Serviciul Achiziţii Publice

Principalele responsabilităţi ale Serviciului de Achizitii Publice sunt:

  • coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării procedurilor de achizitie, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
  • îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de Lege;
  • aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
  • realizează achiziţiile directe;
  • constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

 

Sef Serviciu Jr. Elena Canta

Telefon: 0264-597256 int. 2430 sau direct 0374834430
E-mail:  elena.canta@umfcluj.ro
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, etaj II, 4000012 Cluj-Napoca