Birou Planificare-Urmărire Achiziții

Birou Planificare-Urmărire Achiziții

Biroul Planificare-Urmarire Achizitii elaboreaza, actualizeaza si urmareste pe baza necesităţilor transmise de celalalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii. Intocmeste si transmite periodic situatia achizitiilor departamentelor implicate.

 

Sef birou Ec. Cristina-Elena Kiss

Telefon: 0264-597256 int. 2430 sau direct 0374834430
E-mail:  cristina.kiss@umfcluj.ro
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, etaj II, 4000012 Cluj-Napoca