De ce UMF Cluj ?

A studia la universitatea noastră înseamnă a învăța de la cei mai buni: predarea în programele noastre este efectuată de cadre universitare de top la nivel internațional. Gama largă de materii predate la universitate oferă studenților noștri șansa de a avea o abordare interdisciplinară a studiilor lor.

Sistemul de educaţie medicală în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” este centrat pe student şi este menit să îi asigure acestuia, la absolvire, cunoştinţe teoretice și aptitudini practice care să-i permită:

 • să-şi exercite profesia în baza valorilor preluate şi transmise de şcoala medicală clujeană;
 • să-şi valideze valoarea prin aportul personal la creşterea stării de sănătate în comunitatea locală, regională, naţională sau internaţională;
 • să fie capabil să-şi utilizeze cunoştinţele şi aptitudinile şi să-şi dezvolte spiritul de echipă în situaţii complexe;
 • să obţină prin profesionalism, atitudine şi calitate umană, încrederea şi respectul pacienţilor;
 • să participe prin inovaţie şi creativitate la dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale şi a progreselor tehnologice care să conducă la progresul ştiinţei, a artei medicale și farmaceutice;
 • să-şi asigure însuşirea critică a noului prin educaţie medicală continuă.

Toate diplomele acordate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” sunt recunoscute automat în întreaga Uniune Europeană, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce conferă absolvenților noştri avantajul integrării pe piața muncii şi le permite să se adapteze ușor în diverse sisteme de sănătate, public sau privat.

Activitatea universitară se bazează pe un parteneriat între cadrele didactice şi studenţii învăţământului universitar şi postuniversitar (rezidenţi, masteranzi, doctoranzi), care are drept unic scop formarea unor specialişti competitivi la nivel naţional şi internaţional.

Absolvenţii programelor de studii se diferenţiază în funcţie de domeniul de specializare şi prin nivelul calificării universitare: licenţă, master, doctorat.

Curriculum-ul modern, centrat pe student, adaptat modelelor europene, urmărește personalizarea dezvoltării profesionale în funcţie de aptitudinile și aspiraţiile fiecărui student.

Evaluarea studenților, de la verificările curente, până la examenul de licență, are în vedere atât partea teoretică, cât și pe cea practică. Caracterul aplicativ al sistemului nostru didactic pe pacienți reali, constituie un atu suplimentar al viziunii noastre de formare a viitorilor specialiști în sănătate.

Alte aspecte importante

 • corpul didactic este tânăr şi performant
 • există o relaţie de parteneriat dintre cadrele didactice şi studenţi
 • se învață prin rezolvare de probleme (Problem based learning-PBL), în grupuri mici de studenţi.
 • sistem educațional centrat pe student și bazat pe practică cu pacienți reali
 • se acordă burse de performanță pentru studenţii internaţionali
 • este o universitate de prestigiu: locul 1 în domeniu, în Metaranking național și în top 10 în Europa de est, în clasamentele internaționale
 • cei mai multi absolventi admisi la Rezidentiat si cu punctajele cele mai mari, în Romania
 • peste 2800 de tineri din întreaga lume (cei mai multi sunt din Uniunea Europeana) au ales cu încredere să-și desavarșeasca pregatirea medico-farmaceutica la universitatea noastră.

Disciplinele fundamentale se desfăşoară în baze specifice, iar învăţământul clinic are loc în prestigioasele spitale clujene. Astfel, începând cu cel de al treilea an, studenţii sunt instruiţi în clinici universitare, unde intră în contact direct cu pacienţii.

Nu în ultimul rând, suntem localizați în Transilvania, un ținut minunat și în Cluj Napoca, un oraș al tinerilor, multicultural și sigur.

Cluj-Napoca este pentru cei care doresc ca anii petrecuți ca student să fie memorabili!