Policiuc Liliana – conducător ştiinţific: Prof.dr. Ioana Neagoe

Policiuc Liliana – conducător ştiinţific: Prof.dr. Ioana Neagoe. Perspective etice ale dezvoltării terapiei personalizate în oncologie, 16 februarie 2024, orele 11,00, Sala de consiliu din clădirea Decanatelor, str. Louis Pasteur, nr.4, etaj I

Preşedinte:
Prof.dr. Nadim Al Hajjar – director CSUD
Membri:
Prof.dr. Ioana Neagoe – conducător ştiinţific
Prof.dr. Előd-Ernő Nagy – UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș
Prof.dr. Ovidiu-Laurean Pop – Universitatea din Oradea
Conf.dr. Claudia-Cristina Burz – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, filiala Haşdeu, str. B.P. Haşdeu, f.n. Varianta electronică, se află depusă la Biblioteca U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, unde poate fi consultată.

Calificativ: Bine