Kolumbán Ágnes (Szekely) – conducător ştiinţific: Prof.dr. Mîndra-Eugenia Badea

Kolumbán Ágnes (Szekely) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Mîndra-Eugenia Badea). Cercetări privind un material experimental de infiltrare a structurilor dentare demineralizate, 2 martie 2023, orele 11,00, în Sala de curs, str. Avram Iancu nr. 31, etaj I

Preşedinte:
Prof.dr. Mihaela-Felicia Băciuț- prorector

Membri:
Prof.dr. Mîndra-Eugenia Badea – conducător ştiinţific
Prof.dr. Mariana Păcurar – UMFST „George Emil Palade” Tg. Mureș
Conf.dr. Ada-Gabriela Delean – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Ioan-Andrei Țig – Universitatea din Oradea

Calificativ: Foarte bine