Kerekes Réka-Emma (Dávid) – Conducător ştiinţific: Prof. dr. Viorica-Magdalena Nagy

Kerekes Réka-Emma (Dávid) (conducător ştiinţific: Prof.dr. Viorica-Magdalena Nagy). Nuclear magnetic resonance spectroscopy evaluation of pelvic malignant tumors (Evaluarea spectroscopică prin rezonanță magnetică a tumorilor pelvine maligne), 21 iulie 2023, orele 13:00, în Sala Multimedia, str. Victor Babeș, nr. 8

Preşedinte:
Prof.dr. Nadim Al Hajjar – director CSUD
Membri:
Prof.dr. Viorica-Magdalena Nagy – conducător ştiinţific
Prof.dr. Dragoș Negru – UMF ,,Grigore T. Popa” Iași
Prof.dr. Sorin-Marian Dudea – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Conf.dr. Oreste Straciuc – Universitatea din Oradea

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, filiala Haşdeu, str. B.P. Haşdeu, f.n. Varianta electronică, se află depusă la Biblioteca U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, unde poate fi consultată.

Calificativ: Bine