Cooptarea în IOSUD – UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Cooptarea în IOSUD – UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

 

  • Când?

După obținerea atestatului de abilitare

 

  • Ce?

Depuneți o cerere (*.pdf semnat, model atașat) la Școala Doctorală (email) sau la Registatura UMF însoțită de fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (Anexa 2a – Domeniul Medicină și Farmacie; Anexa 2b – Domeniul Medicină Dentară; format *.pdf semnat), Anexa 4 (format Word și format *.pdf semnat), lista de lucrări cu link din Web of Science la fiecare articol citat (format Word și format *.pdf semnat) și adeverința de la granturi (format *.pdf).

 

  • Cum?

Documentele se trimit electronic pe adresa sd@umfcluj.ro sau cgheran@umfcluj.ro