Conf.dr. Codruța-Alina POPESCU – domeniul de doctorat vizat: Medicină

Susţinere teză de abilitare:  Conf.dr. Codruța-Alina POPESCU – UMF  „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Titlul tezei de abilitare: Physicians on the Move, Students at Risk, and Medical Frontline Challenges: A Comprehensive Study of Romania’s Medical Landscape (Medici în mișcare, studenți în pericol și provocările activității din prima linie medicală: un studiu cuprinzător al peisajului medical din România)

Data susţinerii tezei de abilitare: 26 ianuarie 2024, orele 12,00

Locul: Sala Multimedia, str. Victor Babeș, nr. 8

Comisia aprobată:

Nr.crt.NUMELE şi PrenumeleE-mailInstituţia unde își desfășoară activitatea
1BUZOIANU Anca-Danaabuzoianu@umfcluj.roUMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
2ARMEAN Mihai-Petruarmeanpetru@yahoo.comUMF „Carol Davila”  București
3DOMNARIU  Carmen- Danielacarmen.domnariu@ulbsibiu.roUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu
SUPLEANȚI
1MIHU Carmen-Mihaelacarmenmihu@umfcluj.roUMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
2DAINA Lucia-Georgetalucidaina@gmail.com Universitatea din Oradea