Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Admitere Septembrie 2023 – CLUJ-NAPOCA

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca va organiza examen de admitere în ciclul universitar de licență, sesiunea septembrie 2023, la programele de studiu Farmacie, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic și Nutriție și dietetică cu centrul de pregătire la Cluj-Napoca.

Confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea Septembrie 2023, trebuie să se înscrie în anul I de studii, prin confirmarea locului obținut, în perioada 25 septembrie – 29 septembrie 2023, în intervalul orar 8:00 – 15:00, astfel:

Confirmarea locului și înscrierea la Facultatea de Medicină (Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare) se va face la secretariatul facultății de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 23, parter.

Confirmarea locului și înscrierea la Facultatea de Farmacie (Farmacie, Nutriție și Dietetică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic) se va face la secretariatul facultății, str. Louis Pasteur nr. 4, etajul 2.

În vederea înmatriculării, candidații au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original, precum și toate documentele care au stat la baza înscrierii pentru examenul de admitere, plus 4 (patru) fotografii dimensiunea ¾ cm. De asemenea, la confirmarea locului, candidații admiși pe locurile bugetate au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultății. În caz contrar, locul obținut în urma concursului de admitere se va pierde.

Taxa de înmatriculare este de 150 lei și se va achita la casieria universității de pe str. Louis Pasteur nr. 4, parter, camera 2, în intervalul orar 8:00-15:00. Taxa de înmatriculare nu se rambursează în cazul în care candidatul renunţă, voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student.

Candidaţii admişi în sesiunea Septembrie 2023, care nu își confirmă locul în anul I până în data de 29 septembrie 2023, pierd, prin neprezentare, calitatea de student.

Farmacie

Asistență medicală generală

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Nutriție și dietetică

AMG, BFK, ND – respinși 

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

 

Contestații la notă

Contestaţiile la notă se vor transmite în format electronic, cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în data de 22 septembrie 2023 în intervalul orar 9:00-13:00.

Formularul de contestație la notă poate fi descărcat accesând acest link.

Fiecare întrebare are 3 puncte

Farmacie – Chimie Organică

Farmacie – Biologie Vegetală

Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică – Biologie

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – Biologie

 

Contestații privind corectitudinea grilelor

Contestaţiile privind corectitudinea grilelor se vor transmite în format electronic, cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în termen de două ore de la afișarea grilei corecte.

Formularul de contestație privind corectitudinea grilelor poate fi descărcat accesând acest link.

Repartiția candidaților în săli

Candidaţii trebuie să fie prezenţi la săli la ora 8:30, având asupra lor cartea de identitate/paşaportul în termen de valabilitate şi un pix. Candidații vor fi admiși în sala de concurs numai cu actele de identitate menţionate anterior.
Candidaţilor le este permisă introducerea în sală a unei sticluţe cu cafea, apă/răcoritoare, ciocolată, sandwich, toate în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi numai pentru utilizare personală.

Instrucțiuni pentru candidați


Contestaţii

Contestaţiile privind corectitudinea grilelor se vor transmite în format electronic cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în termen de două ore de la afișarea grilei corecte.

Contestaţiile la notă se vor transmite în format electronic cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în 22 septembrie 2023, intervalul orar 9:00-13:00. Răspunsurile la eventualele contestații vor fi afișate pe site-ul universității, secțiunea admitere 2023.

Stimați candidați,

În vederea susținerii examenului de admitere sesiunea septembrie 2023, venim cu următoarele precizări:

 1. Conţinutul dosarului de înscriere:
 • Cerere de înscriere (vă rugăm să descărcați cererea corespunzătoare specializării dorite de mai jos, în secțiunea fișiere atașate);
 • Formular de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat olograf și scanat (vă rugăm să descărcați acordul GDPR din secțiunea fișiere atașate);
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenților de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României);
 • Carte de identitate/Pașaport (în termen de valabilitate);
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală, eliberată de către medicul de familie de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a urma programul de studii dorit.
  – Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de un medic de specialitate, în care se menţionează, în mod expres, gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, respectiv diplomă de absolvire (colegii universitare), pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;
 1. Documentele care alcătuiesc dosarul de concurs se vor scana și transmite în format .pdf, într-un sigur document, salvat cu numele candidatului, la adresa de e-mail: Admitere.CJ@elearn.umfcluj.ro
   
 1. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 300 lei, care se va achita prin virament bancar (ordin de plată), de la orice bancă unde candidatul (sau aparținătorii) are (au) deschis un cont, menționând următoarele:

  Beneficiar: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
  Cont IBAN: RO43TREZ21620F330800XXXX,
  Banca: Trezoreria Cluj-Napoca
  CIF/CUI (Cod fiscal): 4288047
  Destinaţia Taxei:  Numele și prenumele candidatului înscris, taxă admitere septembrie 2023

  Pe ordinul de plată este obligatoriu să menționați numele candidatului și NU al aparținătorului sau al persoanei care efectuează plata. La destinația taxei se va completa „Numele și prenumele persoanei înscrise + ADMITERE 2023”.

Calendarul Concursului de Admitere pentru anul universitar 2023-2024 – sesiunea Septembrie 2023

 • 1 septembrie – 17 septembrie 2023 – înscrierea candidaţilor în platforma on-line;
 • 18 septembrie – 20 septembrie 2023 – verificarea conținutului dosarelor de înscriere și validarea înscrierii de către personalul desemnat din cadrul universității;
 • 21 septembrie 2023 – examen scris de admitere;
 • 21 septembrie 2023 – contestații la întrebări în intervalul de două ore de la afișarea grilei corecte;
 • 22 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor
 • 22 septembrie 2023 – în intervalul orar 900 – 1300, contestaţii la notă
 • 25 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor finale după contestaţii
 • 25 septembrie – 29 septembrie 2023 – confirmarea locurilor

Cifra de școlarizare

Pentru întrebări suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail: admitere@umfcluj.ro sau la numerele de telefon 0374-834130 / 0374-834223 (de luni până vineri între orele 08:00-16:00).