Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează examen de admitere în ciclul universitar de licență, sesiunea iulie 2023

Confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere

Candidații ​declarați admiși​ în urma concursului de admitere, trebuie să se înscrie în anul I de studii, prin confirmarea locului obținut, în perioada 28 iulie – 11 august 2023 (exceptând zilele de sâmbătă și duminică), între orele 8:00 – 15:00, astfel​:

Confirmarea locului și înscrierea la Facultatea de Medicină (Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și Imagistică) se va face la parterul clădirii de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 23.

Confirmarea locului și înscrierea la Facultatea de Medicină Dentară se va face la decanat, str. Louis Pasteur nr. 4, etajul 2, camera 4 pentru candidații admiși la programul de studii Tehnică Dentară și camera 6 pentru candidații admiși la programul de studii Medicină Dentară.

Confirmarea locului și înscrierea la Facultatea de Farmacie (Farmacie, Nutriție și Dietetică) se va face la decanat, str. Louis Pasteur nr. 4, etajul 2.

Taxa de înmatriculare este de 150 lei și se va achita la casieria universității de pe str. Louis Pasteur nr. 4, parter, camera 2în intervalul orar 8:00-15:00. Taxa de înmatriculare nu se rambursează în cazul în care candidatul renunţă, voluntar sau prin neprezentare la calitatea de student.

Candidaţii admişi în sesiunea iulie 2023, care nu își confirmă locul în anul I până în data de 11 august 2023, pierd, prin neprezentare, calitatea de student.

De asemenea, la confirmarea locului, candidații admiși pe locurile bugetate au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original la secretariatul facultății. În caz contrar, locul obținut în urma concursului de admitere se va pierde.

Medicină

Medicină Dentară

Medicină, Medicină Dentară – respinși

Farmacie

Asistență medicală generală

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Radiologie și imagistică

Tehnică dentară

Nutriție și dietetică

AMG, BFK, RI, TD, ND – respinși 

 

Contestații la notă

Contestaţiile la notă se vor transmite în format electronic, cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în data de 24 iulie 2023 în intervalul orar 9:00-13:00.

Formularul de contestație la notă poate fi descărcat accesând acest link.

Medicină, Medicină Dentară – Biologie și Chimie

Farmacie – Biologie Vegetală

Farmacie – Chimie Organică

Farmacie – Chimie Anorganică

Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Radiologie și imagistică, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică – Biologie

 

Contestații privind corectitudinea grilelor

Contestaţiile privind corectitudinea grilelor se vor transmite în format electronic, cu semnătură olograf, în atenţia Comisiei Centrale, la adresa de email: admitere@umfcluj.ro, în termen de două ore de la afișarea grilei corecte.

Formularul de contestație privind corectitudinea grilelor poate fi descărcat accesând acest link.

Calendarul desfășurării Concursului de Admitere 2023

 • 12 iunie – 15 iulie 2023 în intervalul orar 8:00 – 16:00 – înscrierea candidaților, astfel:
  • 12 iunie – 07 iulie 2023 – înscrierea candidaților și achitarea taxei de înscriere se va face în clădirea Decanate, str. Louis Pasteur nr. 4, camera 4, parter, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00; Avizarea adeverinței medicale se va face la Cabinetul medical studențesc, str. Hașdeu nr. 38-66, Caminul 7, parter.
  • 10 iulie – 15 iulie 2023 – înscrierea candidaților, achitarea taxei de înscriere și avizarea adeverinței medicale se va face la Biroul de înscrieri, organizat în Sala de sport UMF, str. Gh. Marinescu nr. 23, în intervalul orar 8:00 – 16:00.
 • 20 iulie 2023 – afișarea listelor cu candidații înscriși și repartizarea acestora pe săli;
 • 23 iulie 2023 – examen scris de admitere;
 • 23 iulie 2023 – contestații la întrebări în intervalul de două ore de la încheierea probei de concurs;
 • 24 iulie 2023 – afișarea rezultatelor
 • 24 iulie 2023 – în intervalul orar 9:00 – 13:00, contestaţii la notă
 • 25 iulie 2023 – afişarea rezultatelor finale după contestaţii
 • 28 iulie – 11 august 2023 – confirmarea locurilor

Având la bază Manualul “BARRON’S – ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ pentru admitere la facultățile de medicină”, avem plăcerea să vă semnalăm apariția titlului: Teste de biologie pentru admitere la facultate, ediția I, anul 2023, Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”.

Testele cuprind noţiuni de bază de Anatomie şi Fiziologie care să contribuie la pregătirea candidaţilor pentru admiterea la facultățile de medicină.

Întrebările sunt ordonate pe capitole, ȋn vederea verificării noţiunilor pe etape de studiu, iar ȋntrebările asociative au fost formulate ȋn scopul unei verificări finale.

Dintr-o eroare tehnică, s-a modificat numerotarea de pe coloana a 3-a pentru răspunsurile corecte ale capitolelor IV – V a cărții Teste de biologie pentru admitere la facultate, ediția 2023. Ataşăm numerotarea corectă.

Toate culegerile de teste pentru admitere la programele de studiu ale universității le găsiți la https://libraria.umfcluj.ro/librarie/culegeri-admitere/