Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Biostatistică şi bioinformatică

Masterat de Biostatistică şi Bioinformatică

 

DESCRIERE

 • Programul de masterat Biostatistică şi Bioinformaticăcare ca scop pregătirea teoretică şi practică a unor specialişti cu formare pluridisciplinară, care să fie capabili să contribuie atât la realizarea studiilor clinice prin competenţele dobândite în domeniul statisticii cât şi la cercetarea fundamentală și aplicativă prin utilizarea mijloacelor informaticii medicale. Scopul programului de studii universitare este de a obţine competenţe complementare în alte domenii şi de a dezvolta capacitatea de cercetare ştiinţifică.
 • Implicarea activă a masteranzilor în activităţile de cercetare, pe parcursul celor doi ani de studii, constituie premisa pentru creşterea numărului de absolvenţi care îşi pot continua studiile în cadrul doctoratului.
 • Durata studiilor: 4 semestre, 120 ECTS
 • Programa analitică o găsiți în atașament

 

DE CE?

 • La nivel național și european există necesitatea de profesioniști în domeniu statisticii și informaticii medicale. Pentru obținerea unor competențe echivalente, indiferent de studiile de licenţă absolvite, se prevede un număr echivalent de ani de studiu și practică de specialitate.

 

CUI SE ADRESEAZĂ?

 • Programul se adresează absolvenților din ciclu de licență de la Facultatea de Medicină(Asistență medicală, Radiologie şi Imagistică medicală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Medicină), Facultatea de Medicină Dentară (Tehnică Dentară, Medicină Dentară), Facultatea de Matematică și Informatică (Matematică, Matematică-Informatică, Informatică), Facultatea de Biologie (Biologie, Biochimie), sau absolvenților din alte domenii conexe.
 • Programul propus permite de asemenea atragerea profesioniştilor care lucrează deja în domeniul medical şi îşi doresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi performanţe şi adaptarea la noile cerinţe de pe piaţa muncii, în domeniul statisticii și informaticii medicale.

 

OPORTUNITĂȚI

 • Masteratul de Biostatistică și Bioinformaticăpermite atragerea absolvenţilor studiilor de licenţă şi orientarea lor către domeniile de competenţă cerute în prezent pe piaţa muncii, atât pentru medici, cât şi pentru biologi, biologi şi biochimişti, a căror pregătire profesională trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.
 • Acest program de studii este etapa necesară accesării ciclului III de studii (doctorat).
 • Studenţii programului de studii de master Biostatistică și Bioinformaticăvor avea posibilitatea de formare profesională în cadrul unor schimburi de experienţă de tip Erasmus și vor avea posibilitatea de a participa la proiecte de cercetare și manifestări științifice locale, naţionale şi/sau internaţionale.

 

ADMITERE

 • 30% Evaluare teoretică – test grilă (10 întrebări cu răspuns multiplu). Bibliografie: Curs de Biostatistică Medicală. Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. 2016/2018. & Bolboacă SD. Biostatistica si informatica pentru asistenți medicali. Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. 2016
 • 40% Interviu – interesul pentru acest program de masterat.
 • 30% Dezvoltarea profesională & Activitatea științifică – participarea la cursuri de formare profesională, activitatea de voluntariat, implicarea în activitățile asociațiilor studențești dedicate societății, etc. & participarea la cercuri de cercetare, manifestări științifice, implicarea în proiecte de cercetare, publicații științifice (abstracte, articole), etc.

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

Tematica și bibliografia de examen o găsiți în atașament