Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Examen de Licență

La Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, studiile se finalizează cu examenul de licență.

Acesta are o probă scrisă, o probă practică şi proba de susținere a lucrării de licență.

Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă cu 120 de întrebări pe parcursul a 3 ore, din tematica anunțată cu 6 luni înaintea examenului.

Proba practică este specifică facultătii noastre şi constă în prezentarea unui caz clinic pe parcursul a 20 de minute în fața comisiei.

Susținerea lucrării de licență se face în fața comisiei pentru suținerea lucrărilor de licență, pe grupe de specialități înrudite în 8-10 minute, timp în care absolvenții prezintă sintetic rezultatele obținute în munca de cercetare pe care au făcut-o sub îndrumarea unui tutore.

Fiecare lucrare se va depune obligatoriu şi pe CD, fiind însoțită de:

– Fişa de evaluare a lucrării semnată de îndrumătorul ştiințific
– Declarație pe proprie răspundere a absolventului privind originalitatea lucrării

 

LICENȚĂ  februarie 2023

  • Anunț privind examenul de licență – atașat

 

Găsiți în atașament :

  • Ghidul de redactare a lucrării de licenţă,
  • Modelul pentru coperta tezei de licență,
  • Precizările privind formatul lucrării de licență