Disciplina Chirurgie orală şi Cranio-maxilofacială

Şef de disciplină: Şef de Lucrări Dr. Roman Rareș

Adresa: Str. Moților, Nr. 33
Telefon: 0264-598691
E-mail: raresroman@elearn.umfcluj.ro

Secretariat
Mihaela Crişan
Telefon: 0264-598691
E-mail: secretariat.chirurgie.cmf@gmail.com

 

În cadrul disciplinei de Chirurgie Orală și Cranio-Maxilo-Facială, studenții participă la cursuri și stagii clinice de Anestezie în Medicina Dentară (MD, III, RO/FR/ENGL), Chirurgie Orală și Maxilo-Facială (MD, IV, RO/FR/ENGL), Chirurgie Maxilo-Facială (an V, FR), Chirurgia Cranio-Maxilo-Facială (MG, IV, RO/ENGL).

Informațiile teroretice prezentate în cadrul cursurilor sunt frecvent actualizate, aliniindu-se la curricula statelor europene.Activitatea practică se desfășoară în spații adecvate (7 cabinete de chirurgie ambulatorie, 3 cabinete de chirurgie pentru pacienți spitalizați, 3 săli de operații/ sau 10 unituri pentru intervenții de chirurgie orală și 3 săli de operații), fiind susținută învăţarea dinamică, interactivă, bazată pe cazuri clinice.Sala multimedia din dotarea disciplinei permite vizionarea în timp real a intervențiilor chirurgicale efectuate în blocul operator, precum și proiectarea de material audio-video care să susțină prelegerile teoretice.

În cadrul disciplinei sunt organizate anual workshopuri de abilități practice dedicate studenților din anii clinici.

Cercul științific de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială permite aprofundarea cunoștințelor dobândite și stimulează interesul studenților pentru cercetare și pentru continuarea dezvoltării unei cariere clinice în domeniul chirurgiei orale și maxilo-faciale.

 

Cadre didactice

 

Şef disciplină Şef Lucr. Dr. Roman Rareș
E-mail: raresroman@elearn.umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul chiurgical ablativ și reconstructiv al patologiei tumorale benigne și maligne ȋn sfera cranio-maxilo-facială utilizȃnd metode imagistice de înaltă performanță ȋn planificarea preoperatorie 3D;
 • abordarea patologiei tumorale maligne ȋn contextul integrat multimodal al comisiilor oncologice;
 • reconstrucția microchirurgicală după ablația tumorilor și planificarea digitală a acesteia ȋn contextul reconstrucțiilor osteo-musculo cutanate complexe;
 • tratamentul patologiei infecțioase severe din sfera cervico-maxilo-facială;
 • tratamentul patologiei traumatice cranio-faciale, planificarea și executarea CAD-CAM a unor dispozitive proteice personalizate exceutate pe modele 3D ale scheletului viscerocraniului;

Domenii de cercetare:

 • aplicații ale tehnologiilor aditive (imprimare 3D) în reconstrucția  chirurgicală cranio-maxilo-facială;
 • dezvoltarea și implementarea algoritmilor clinici de tratament al tumorilor oro-maxilo-faciale;
 • diagnosticul precoce al cancerului din sfera oro-maxilo-facială;
 • aplicații ale tehnologiilor imagistice moderne în diagnostic la fecțiunilor orale și maxilo-faciale.

 

Prof. Dr. Rotar Horațiu
E-mail: horatiu.rotaru@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • diagnosticul precoce al afecțiunilor maligne ale sferei oro-maxilo-faciale;
 • chirurgia oncologică oro-maxilo-facială;
 • chirurgia tumorilor benigne cervico- si oro-maxilo-faciale;
 • tratamentul chirurgical al traumatismelor cranio-maxilo-faciale;
 • reconstrucția posttraumatică și postchirurgicală a defectelor osoase ale scheletului cranio-facial utilizând implanturi personalizate;
 • implantologia orală.

Domenii de cercetare:

 • aplicații ale tehnologiilor aditive (imprimare 3D) în chirurgia cranio-maxilo-facială;
 • dezvoltarea unor noi biomateriale destinate fabricării implanturilor personalizate;
 • diagnosticul precoce al cancerului din sfera oro-maxilo-facială;
 • aplicații ale tehnologiilor imagistice moderne în diagnosticul afecțiunilor orale și maxilo-faciale;
 • istoria stomatologiei.

 

Şef Lucr. Dr. Moldovan (Lazăr) Mădălina Anca
E-mail: madilazar@elearn.umfcluj.ro, madilazar@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul osteomielitei pe fond de osteonecroză a oaselor maxilare la pacienții supuși tratamentului cu medicație antirezorbtivă/antiangiogenetică;
 • managementul perioperator al pacienților cu patologie ascociată, în special diateze hemoragipare, congenital sau dobândite;
 • diagnosticul precoce al leziunilor maligne și cu potențial de malignizare din sfera OMF;
 • utilizarea preparatelor sangvine autologe în patologia OMF;
 • implantologia orală.

Domenii de cercetare:

 • dezvoltarea de implanturi personalizate și tratamentul suprafeței acestora spre obținerea de proprietăți antibacteriene, antiinflamatorii și osteoinductive;
 • condiționarea suprafeței implanturilor oro-maxilo-faciale în vederea unei mai predictibile osteointegrări prin tratamente de suprafață și manipulări ale porozității interne;
 • dispositive protetice și modele reconstructive ale scheletului viscerocraniului obținute prin imprimare 3D (directă sau indirectă);
 • implicarea HPV în carcinogeneza din teritoriul OMF.

 

Asist. Univ. Dr. Mureșan Ovidiu
E-mail: ovidiu.muresan@umfcluj.ro

Medic primar chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia oncologică oro-maxilo-facială;
 • diagnosticul precoce al afecțiunilor maligne din sfera oro-maxilo-facială;
 • chirurgia tumorilor benigne cervico- și oro-maxilo-faciale;
 • chirurgie orală, patologia erupției dentare, ameliorarea câmpului protetic;
 • implantologie orală, reabilitarea edentațiilor cu atrofii osoase prin implanturi scurte;
 • tratamentul chirurgical al traumatismelor cranio-maxilofaciale;
 • reconstrucția părților moi și a defectelor osoase cranio-maxilofaciale, post-traumatic și post-ablații chirurgicale;
 • tratamentul infecțiilor oro-maxilofaciale.

Domenii de cercetare:

 • implanturi dentare scurte;
 • carcinomul bazocelular al capului și gâtului;
 • diagnosticul precoce al cancerului din sfera oro-maxilo-facială;
 • infecții severe în regiunea capului și gâtului.

 

Asist. Univ. Dr. Almășan Horea Artimoniu
E-mail: horea.almasan@umfcluj.ro, almasanhorea@yahoo.com

Domenii de interes clinic şi de cercetare:

 • managementul și tratamentul osteomielitei pe fond de osteonecroză a oaselor maxilare la pacienții supuși tratamentului cu medicație antirezorbtivă/anticorpi anti-RANKL sau antiangiogenetică;
 • dezvoltarea de implanturi dentare;
 • tratamentul și condiționarea suprafeței acestora pentru a obține proprietăți antibacteriene, antiinflamatorii, osteoinductive și pentru a obține o mai bună predictibilitate a osteointegrării  la pacienți cu osteomielită pe fond de osteonecroză a oaselor maxilare pacienților cărora le-a fost administrată medicație antirezorbtivă/anticorpi anti-RANKL sau antiangiogenetică;
 • dezvoltarea unei lămpi/ochelar cu florescență pentu o mai ușoară abordare intraoperatorie și vizualizarea mai facilă a limitelor macroscopice  a osteonecrozei oaselor maxilare la  pacienții la care le-a fost administrată medicație antirezorbtivă/anticorpi anti-RANKL sau antiangiogenetică în cadrul tratamentului acestora;
 • diagnosticul precoce al leziunilor benigne cu potențial de malignnizare și a leziunilor maligne în stadii incipiente (carcinom in-situ, stadiu 1) din sfera OMF.

 

Asist. Univ. Drd. Daniel Ostaș
E-mail: ostas.daniel@umfcluj.ro

Medic specialist Chirurgie Orală și Maxilo-Facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia tumorilor benigne şi maligne ale sferei oro-maxilo-faciale;
 • reconstrucţia defectelor osoase cranio-maxilo-faciale utilizȃnd implanturi personalizate;
 • traumatologie și infecții oro-maxilo-faciale;
 • chirurgie dento-alveolară și implantologie orală;

Domenii de cercetare:

 • planificarea digitală a intervențiilor chirurgicale din sfera oro-maxilo-facială;
 • dezvolatera de aplicații ale tehnologiilor aditive (imprimare 3D) ȋn chirurgia orală și cranio-maxilo-facială:  modele anatomice pentru uz chirugical, implanturi cranio-faciale personalizate, dispozitive medicale personalizate (ex. ghiduri chirurgicale);
 • implementarea la nivel local (intraspitalicesc) a tehnologiilor de planificare digitală  și producție a dispozitivelor medicale personalizate imprimate tridimensional.

 

Asist. Univ. Drd. Ciurea Mircea
E-mail: ciurea.mircea@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • tratamentul chirurgical al traumatismelor cranio-maxilo-faciale;
 • tratamentul infectiilor oro-maxilo-faciale;
 • tratamentul osteonecrozei oaselor maxilare la pacientii in tratament cu medicatie antirezorbtiva sau antiangiogenetica;
 • chirurgia formatiunilor tumorale cervicale si oro-maxilo-faciale;
 • chirurgie dento-alveolara si implantologie orala.

Domenii de cercetare:

 • rolului imagisticii prin rezonanță magnetică (IRM) multiparametrice în patologia oncologică cervico-facială;
 • implementarea unor studii noi, destinate evaluării tehnicii IRM cervicale, combinând atât metodele convenționale cât și cele funcționale;
 • algoritme de utilizare în practica clinică a rezultatelor provenite de la investigațiile IRM.

 

Asist. Univ. Drd. Dragoș Ţermure
E-mail: dragos.termure@umfcluj.ro

Medic specialist chirurgie orală și maxilo-facială

Domenii de interes clinic:

 • chirurgia oncologică oro-maxilo-facială;
 • chirurgia plastică reconstructivă oro-maxilo-facială;
 • diagnosticul precoce al sindromului ganglionar cervico-facial;
 • tratamentul chirurgical al traumatismelor cranio-maxilo-faciale;
 • radiologia și imagistica în sfera capului şi gâtului.

Domenii de cercetare:

 • integrarea inteligenței artificiale în diagnosticul afecțiunilor cranio-maxilo-faciale;
 • aplicații ale tehnologiilor imagistice moderne în diagnosticul afecțiunilor orale și maxilo-faciale.