Examen de Licență

Conform structurii anului universitar, pentru susţinerea examenului de licenţă sunt două sesiuni :
Sesiunea I – septembrie
Sesiunea a II-a – ianuarie-februarie
Examenul de licenţă constă din doua probe :

1.Proba MEDICINĂ DENTARĂ CLINICĂ cu două componente :
componenta teoretică – licenţa naţională (scris)
componenta practică – cazuri clinice şi pe fantom
La proba 1, la componenta teoretică scrisă, fiind o proba naţională, tematica şi bibliografia sunt unice la nivel national, fiecare centru universitar selectând din această tematică şi bibliografie întrebări tip grilă.
La proba 1, componenta practică , examenul se desfăşoară pe patru ateliere, fiecare absolvent parcurgând toate patru atelierele. Cele patru ateliere sunt: caz clinic (examinare, diagnostic, tratament), ortodonţie, protetică dentară (examinare pe fantom) şi radiologie (vizionarea unui film dentar şi stabilirea diagnosticului).

2.Proba SUSŢINEREA TEZEI DE LICENŢĂ
Pentru proba 2, susţinerea tezei de licenţă, absolvenţii, prezintă succinct subiectul abordat, modalităţi de lucru, comisia de examinare având posibilitatea de a adresa întrebări absolvenţilor pe marginea tezei susţinute.
Pentru promovarea examenului de licenţă, media minimă este 6 (şase).

În atașament găsiți documentele specifice