Citoyens de l’UE

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la rezidenţiat în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
Cetăţenii români au acces la specializare prin examen de rezidenţiat. Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiat pe locuri și pe posturi, prin concurs național, pe baza unei metodologii aprobate și publicate pe site-ul ministerului în perioada premergătoare concursului.
Concursul naţional de rezidenţiat se organizează de regulă în trimestrul IV al fiecărui an (luna noiembrie), se desfăşoară în limba română după o tematică şi bibliografe stabilită. Concursul se organizează pe domeniile medicina, medicină dentară și farmacie. Numărul locurilor scoase la concurs se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naţionale.

Pregatirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

Etapa ulterioara încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susţine în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii (două sesiuni anuale, martie și octombrie) după o metodologie a ministerului care se publică înainte de examen.

La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire.
Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

Dupa promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul obţinut şi eliberează un certificat de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, dupa caz.

Legături utile:

www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro