Dispozitive medicale. Practică farmaceutică

Disciplina Dispozitive medicale. Practică Farmaceutică

Sef de disciplina: Prof. dr. Mirel Simona
Adresa: Str. Pasteur 4. Et 1 / Str. Pasteur 6 – sala Europa (sala LP)

Secretariat
Telefon: 0264797256/int 2841; 0374834841

 

Activitatea didactică a disciplinei include cursuri, lucrări practice şi activităţi educative adresate studenţilor în cadrul programului de studii de licenţă – Farmacie (Dispozitive medicale – an II; Produse protetice – an III), respectiv rezidențiat – Farmacie Generală.

Dispozitivele medicale reprezintă prima disciplină de specialitate studiată de către studenții farmaciști, având ca obiectiv cunoaşterea şi înţelegerea funcţiilor şi rolului acestor produse de sănătate în realizarea actului medical. Competențele dobândite sunt necesare în consilierea pacienţilor privind alegerea şi utilizarea dispozitivelor medicale disponibile in farmacii. Disciplina coordonează și activitatea de practică farmaceutică (Practică de specialitate – an I-IV, respectiv Stagiu profesional – an V), propunându-și familiarizarea cu realitățile și evoluția profesiei prin exersarea rolului și responsabilităţii farmacistului, contribuind astfel la integrarea absolvenților şi facilitarea tranziţiei de la studiile universitare la locul de muncă. În activitatea didactică sunt implicate, pe lângă cadrele didactice titulare, cadre didactice asociate (farmacişti practicieni).

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Prof. dr. Mirel Simona
E-mail: smirel@umfcluj.ro
Telefon: 0264797256/int 2841

Specializare:

 • Farmacist primar – Laborator farmaceutic
 • Doctor în Farmacie

Activitate didactică:

 • Program universitar de studii de licenţă Farmacie (limba română, franceză):
  • curs ( Dispozitive Medicale (an II) şi Produse Protetice (an III);
  • coordonare lucrări practice de Dispozitive Medicale;
  • coordonare, organizare, îndrumare, monitorizare şi evaluare a Practicii de specialitate (anii I-IV) și a Stagiului profesional (anul V);
 • Program Rezidențiat Farmacie Generală (titular curs/coordonare LP – Stagiu de Dispozitive medicale și suplimente nutritive (an 1).

Activitate profesională:

 • Titular al cursurilor de Dispozitive medicale, respectiv Produse Protetice pentru Programul universitar de studii de licenţă Farmacie (limba română), respectiv pentru Programul Rezidențiat Farmacie Generală (Stagiu Dispozitive medicale și suplimente nutritive)
 • Coordonator lucrări practice – Dispozitive medicale (licență și rezidențiat)
 • Coordonator stagii de practică farmaceutică (Practică de specialitate, Stagiu profesional)
 • Coordonator cursuri postuniversitare de perfecționare pentru farmaciști
 • Expert în programe de educare și formare profesională
 • Recenzor pentru jurnale indexate Clarivate Analytics (ISI)

Activitate stiințifică:

 • Evaluarea unor dispozitive medicale (eficacitate și complianță în utilizare);
 • Cercetări privind proprietățile fizico-chimice ale biomaterialelor şi corelarea cu aplicațiile medicale;
 • Studii interdisciplinare privind utilizarea agenților antibacterieni în dispozitivele medicale;
 • Elaborarea și implementarea unor programe de vigilență privind utilizarea dispozitivelor medicale;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe educaționale vizând stagiul de practică profesională pentru studenții farmaciști.

 

Șef lucr.dr. Liora Colobățiu
E-mail: mihaiu.mihaela@umfcluj.ro

Specializare:

 • Farmacist specialist – Laborator farmaceutic
 • Doctor în Farmacie

Activitate didactică:

 • Program de studii licență Farmacie, limba română și franceză:
  • curs Dispozitive medicale (an II- secția franceză);
  • lucrări practice / laborator Dispozitive medicale;
  • organizare, îndrumare, monitorizare și evaluare – Practică de specialitate (anii I-IV) și Stagiu profesional (an V);
 • Program Rezidențiat Farmacie Generală
  • Stagii practice – Dispozitive medicale și suplimente nutritive (an I);
 • Coordonare lucrări de licență;
 • Editare materiale didactice pentru lucrările practice.

Domenii de interes clinic:

 • Dispozitive medicale (dezvoltare, evaluare)
 • Rezistență microbiană (detecție, strategii)

Activitate stiințifică:

 • Dezvoltarea rezistenței microbiene și transmisibilitatea acesteia pe lanț alimentar. Detecția moleculară a rezistenței microbiene. Epidemiologia rezistenței microbiene.
 • Utilizarea și aplicarea dispozitivelor medicale în diagnosticul, monitorizarea, tratamentul și managementul diverselor patologii.
 • Dezvoltarea unor noi materiale de pansament.

 

Asist. dr. Alexandru Gâvan
E-mail: gavan.alexandru@umfcluj.ro

Specializare:

 • Farmacist
 • Doctor în Farmacie

Activitate didactică:

 • Program de studii licență Farmacie
  • lucrări practice / laborator Dispozitive medicale (an II – secția română)
  • organizare, îndrumare, monitorizare și evaluare – Practică de specialitate (anii I-IV) și Stagiu profesional (an V);
 • Program de studii master – Pharmaceutical Industry
  • lucrări practice / laborator Industrial Drug Manufacturing
 • Coordonare lucrări de licență
 • Editare materiale didactice

Domenii de interes clinic:

 • Dezvoltarea, evaluarea și optimizarea produselor farmaceutice și a dispozitivelor medicale prin metode inovative

Activitate stiințifică:

 • Dezvoltarea planurilor experimentale și implementarea conceptului de Calitate prin Desin (QbD) pentru dezvoltarea unor produse farmaceutice
 • Dezvoltarea unor metode NIR- chemometrice aplicând analiza multivariată a datelor experimentale (MVDA) și implementarea acestora în industria farmaceutică ca Tehnologii de Analiză a Procesului (PAT)
 • Editor invitat pentru ediții speciale ale unor publicații indexate Clarivate Analytics (ISI)
 • Recenzor pentru jurnale indexate Clarivate Analytics (ISI)

 

Asist. Univ. drd. Pusta Alexandra
E-mail: alexandra.pusta@umfcluj.ro

Specializare:

 • Farmacist rezident – specializarea Farmacie clinică
 • Doctorand

Activitate didactică:

Program de studii universitare de licență Farmacie (secția română și franceză):

 • lucrări practice / laborator Dispozitive medical
 • organizare, îndrumare, monitorizare și evaluare – Practică de specialitate (anii I-IV) și Stagiu profesional (an V);
 • coordonare lucrări de licență;
 • editare materiale didactice

Domenii de interes clinic:

 • Dispozitive medicale în practica medicală dispozitive inovative
 • Senzori și biosenzori electrochimici, strategii de transport la țintă

Activitate stiințifică:

 • Dezvoltarea unor dispozitive pentru detecția electrochimică a unor biomarkeri;
 • Dezvoltarea unor sisteme de transport la țintă bazate pe aptameri pentru tratamentul carcinomului hepatocelular.