Facultatea de Farmacie – Departamentul 3

 

Director departament

Prof. Dr. Oniga Smaranda Dafina
Telefon institutional: 0374834851
E-mail institutional : smaranda.oniga@umfcluj.ro
Adresa: Str. Ion Creangă nr.12, etaj 1

 

Departamentul 3 al Facultății de Farmacie are în structura sa 7 discipline farmaceutice de specialitate și 1 disciplină fundamentală. Din colectivul departamentului fac parte 33 de cadre didactice (9 profesori, 7 conferențiari, 13 șefi de lucrări și 4 asistenți).

Membrii departamentului desfășoară activități didactice care se adresează studenților Facultăţii de Farmacie, programele de studiu Farmacie (linia română și franceză), Nutritiţie şi Dietetică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic dar și din cadrul programelor de Masterat (Nutriția și calitatea vieții, Cosmetologie, Industrie farmaceutică, Farmacovigilență, Toxicologia medicamentului și a mediului) și Rezidențiat (Farmacie Clinică, Farmacie Generală, Industrie farmaceutică și cosmetică, Laborator Farmaceutic).

Activitatea de cercetare a membrilor departamentului cuprinde diverse direcții de cercetare din domeniul farmaceutic care includ domeniul plantelor medicinale, nutriția, conceperea și sinteza chimică a unor noi compuşi cu activitate biologică etc., și este concretizată într-un număr mare de articole științifice publicate în reviste de specialitate și proiecte de cercetare finanțate.

 

Consiliul Departamentului:

  • Conf. Dr. Păltinean Ramona
  • Șef lucr. Dr. Ielciu Irina
  • Prof. Dr. Miere Doina
  • Prof. Dr. Filip Lorena
  • Prof. Dr. Oniga Smaranda
  • Prof. Dr. Moldovan Mirela
  • Prof. Dr. Mirel Simona
  • Prof. Dr. Oniga Ilioara
  • Șef lucr. Dr. Pop Carmen
  • Prof. Dr. Crișan Ofelia