Recognition of high school studies by the Romanian authorities

Cum se obţine recunoaşterea studiilor liceale de către autorităţile române?

  • Pentru cetățenii Uniunii Europene, ai SEE și ai Confederației Elvețiene, studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor, organism al Ministerului Educației din România.Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat admis și dosarul dumneavoastră este complet, Universitatea înaintează documentele spre recunoaștere către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. În urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor se emite o adeverință care vă conferă dreptul să urmați studii universitare în România.Nerecunoașterea studiilor liceale de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor atrage după sine pierderea calității de student și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.
  • Pentru cetăţenii din ţările terţe (NON-UE), echivalarea studiilor liceale este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației din România.Între documentele cuprinse în dosarul de înscriere se află și cele necesare recunoașterii studiilor liceale. Dacă ați fost declarat admis și dosarul dumneavoastră este complet, Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene emite o scrisoare de acceptare la studii care vă este indispensabilă obținerii vizei de studii, tip D.Nerecunoașterea studiilor liceale de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene atrage după sine pierderea calității de student și a tuturor taxelor plătite până în acel moment.