Scientific Research Ethics Committee

Contact: etica.cercetare@umfcluj.ro

 • Documentele necesare obținerii avizului Comisiei de etică a Cercetării Științifice:
  • protocolul de cercetare,
  • cerere fără format impus care să cuprindă tipul studiului (clinic prospectiv, retrospectiv, observațional, perioada și locul desfășurării – 1 exemplar),
  • formularul de aviz (în 2 exemplare) completat la următoarele rubrici: titlul proiectului, numele investigatorului și locul desfășurării studiului,
  • acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modelul orientativ de redactare a consimțământului informat, Informații de introdus in Protocolul studiului clinic, Recomandări pentru obținerea avizului Comisiei de Etică se găsesc pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.

Pentru proiectele care presupun experimente pe animale, Comisia de etică examinează următoarele documente: Protocolul de cercetare (care trebuie să conțină informațiile precizate în documentul de pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific.) și Rezumatul nontehnic (în două exemplare, Anexa 2).

Pentru autorizarea desfășurării experimentului de către ANSVSA sunt necesare următoarele documente:

 • Avizul favorabil al Comisiei de etică,
 • Concluziile Comisiei de etică,
 • Cererea de autorizare a proiectului,
 • Anexa 1 – Cererea de autorizare a proiectului,
 • Anexa 2 – Rezumatul nontehnic,
 • Anexa 5 – Declarație de nerealizare anterioară a proiectului, Autorizația biobazei. Modele pentru întocmirea acestor documente și informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific, ANSVSA. Toate documentele vor fi depuse de la început la secretariatul Comisiei de Etică a Cercetării Științifice.